Het groen moet als vei­lig wor­den erva­ren; met name dich­te, zicht­be­per­ken­de begroei­ing en/of teke­nen van ver­waar­lo­zing kun­nen tot gevoe­lens van onvei­lig­heid lei­den.