Groen in de direc­te omge­ving van een woning ver­hoogt de vast­goed­waar­de ervan.