Onder­zoek wijst uit dat pati­ën­ten met uit­zicht op plan­ten en/of uit­zicht op groen in de zie­ken­huis­ka­mer (bij voor­keur van­uit het bed) en op ande­re plaat­sen waar pati­ën­ten veel­vul­dig zijn (bijv. wacht­ruim­te, dag­ver­blijf), snel­ler her­stel­len.