Uit­zicht op groen van­af de werk­plek is geas­so­ci­eerd met min­der stress; hier­bij kan de aan­we­zig­heid van dag­licht ook een rol spe­len.