Zelfs kort uit­zicht op een groen dak kan vol­gens labo­ra­to­ri­um­on­der­zoek al een posi­tief effect heb­ben.