Tuinieren is ook een belangrijke vorm van bewegen in het groen, alhoewel dit ook wat verder van de woning plaats kan vinden (tuinpark, volkstuinencomplex, stadslandbouwgebied). Mensen met een tuin bewegen meer dan mensen zonder een tuin. Personen van 62 jaar of ouder met een tuin bewegen significant meer dan dezelfde groep zonder een tuin.