-(Binnen)tuinen als ruim­te om te ont­span­nen en even afstand te nemen

-(Binnen)tuinen als behan­del­ruim­te

-Groe­ne daken en groe­ne gevels

-Groe­ne wan­den en inte­ri­eur­be­plan­ting in cen­tra­le ruim­tes, het bedrijfs­res­tau­rant, wacht­ka­mers en som­mi­ge behan­del-ruim­tes

-Een aan­trek­ke­lij­ke groe­ne inrich­ting van het ter­rein om het zie­ken­huis met plan­ten­bor­ders en bomen

-Een groe­ne inpas­sing van het zie­ken­huis in het land­schap