Een sub­stan­ti­ë­le hoe­veel­heid plan­ten in de werk­ruim­te ver­be­tert het ther­misch com­fort. Door dit (psy­cho­lo­gi­sche) effect heb­ben de aan­we­zi­gen min­der last van ver­hoog­de dan wel ver­laag­de tem­pe­ra­tu­ren en neemt de pro­duc­ti­vi­teit toe.