Er is een duidelijke relatie tussen de verhoogde temperatuur van de stad en het percentage van de hoeveelheid groen in een buurt of wijk. Per 10% meer groen oppervlak in de straat daalt de verhoogde temperatuur met ca. 0,7 graad Celsius.  Om het thermisch comfort in de stad te verbeteren en hittestress te voorkomen is het van belang het percentage groen te vergroten t.o.v. de oppervlakte bestrating en gebouwen.