In een Deense studie bleek kantoorpersoneel met uitzicht op groen tevredener over hun uitzicht. Deze tevredenheid was zelf weer positief gerelateerd aan de (zelfgerapporteerde) werkcapaciteit.