In een Deen­se stu­die bleek kan­toor­per­so­neel met uit­zicht op groen tevre­de­ner over hun uit­zicht. Deze tevre­den­heid was zelf weer posi­tief gere­la­teerd aan de (zelf­ge­rap­por­teer­de) werk­ca­pa­ci­teit.