Plan­ten op de werk­plek zor­gen voor een hoge­re tevre­den­heid met die werk­plek.