Om de opwar­ming in een straat te beper­ken is een com­bi­na­tie van gevel­groen, groen in voor­tui­nen en straat­bo­men het meest effi­ci­ënt, hier­mee kan de tem­pe­ra­tuur op voet­gan­gers­ni­veau met 2 ºC dalen.