Sommige positieve effecten (bijv. van moestuinieren) kunnen ook doorwerken op de ouders van de leerlingen.