Meer steden nemen stedelijke bossen op in hun plannen voor aanpassing aan klimaatverandering. Uit onderzoek blijkt nu dat meer dan tweederde van de boomsoorten in steden wereldwijd te maken heeft met ernstige klimaatrisico’s, waardoor hun rol in klimaatadaptatie en andere ecosysteemdiensten die ze leveren, worden ondermijnd.