Aan­trek­ke­lijk groen in de woon­om­ge­ving kan men­sen ver­lei­den (vaker) naar bui­ten te gaan en ver­vol­gens daar mede­buurt­be­wo­ners te ont­moe­ten. Hier­door kan groen in de woon­om­ge­ving het wel­zijn indi­rect beïn­vloe­den via het ver­ster­ken van de ver­bon­den­heid die men voelt met buurt­be­wo­ners.