Men­sen gedra­gen zich tij­dens of na een ver­blijf in het groen soci­a­ler.