Leer­lin­gen van wie het school­plein is ver­groend erva­ren meer soci­a­le steun van hun leef­tijds­ge­no­ten.