Het plan­ten van scha­duw­bo­men op en rond par­keer­plaat­sen zorgt voor aan­ge­na­me ver­blijf­plek­ken bui­ten het gebouw en beperkt de opwar­ming van gepar­keer­de auto’s.