Een groe­ne omge­ving is rust­ge­ven­der dan een bebouw­de omge­ving: men­sen her­stel­len er snel­ler van stress, het con­cen­tra­tie­ver­mo­gen her­stelt snel­ler en de gemoeds­toe­stand wordt posi­tie­ver.