Er is geen sterk bewijs dat meer of mooier groen in de woon-omgeving bij volwassenen tot duidelijk meer lichaamsbeweging leidt, maar mensen recreëren wel graag in het groen. Het kunnen beoefenen van een bepaalde recreatieactiviteit kan wel de aanleiding zijn om het groen te bezoeken, en langs die weg van andere welzijnsbaten van groen te profiteren.