Met de groeiende vraag naar kleine stedelijke groene infrastructuren (Urban Green Infrastructures), is kennis van de publieke perceptie van kleine (UGI’s) belangrijk voor toekomstige stedelijke planning en besluitvorming. Deze studie uit China richtte zich op drie kleine UGI’s (een groen dak, een groene muur en een kleine groene laan in Guangzhou) en onderzocht de bereidheid van bewoners om te betalen (WTP) voor het onderhoud van kleine UGI’s.