In klas­lo­ka­len met een plan­ten­wand en plan­ten ble­ken de con­cen­tra­ties CO2 en die van vluch­ti­ge orga­ni­sche stof­fen lager dan in het con­tro­le­lo­kaal waar geen plan­ten ston­den.