In klaslokalen met een plantenwand en planten bleken de concentraties CO2 en die van vluchtige organische stoffen lager dan in het controlelokaal waar geen planten stonden.