De weten­schap­pe­lij­ke lite­ra­tuur laat dui­de­lijk zien dat plan­ten bin­nens­huis een posi­tief effect kun­nen heb­ben op de lucht­kwa­li­teit; met name bij het ver­wij­de­ren van vluch­ti­ge orga­ni­sche stof­fen (VOS). Dit effect is het belang­rijk­ste in de win­ter als de ramen geslo­ten blij­ven.