Het plan­ten van scha­duw­bo­men op het school­plein ver­groot de gebruiks­mo­ge­lijk­he­den in war­me peri­o­den en maakt het plein aan­trek­ke­lij­ker om te spe­len.