Leer­lin­gen die in de pau­ze spe­len op een groen school­plein kun­nen zich na de pau­ze beter con­cen­tre­ren dan leer­lin­gen die spe­len op een grijs school­plein. Dit wordt ook zo erva­ren door leer­krach­ten.