Slimme steden verwijzen naar de toepassing van informatie- en communicatietechnologieën om de kwaliteit van het leven van burgers te verbeteren. Projecten voor slimme steden kunnen mislukken als de burgers niet actief deelnemen aan het ontwerp ervan. In slimme steden gebeurt deze participatie vaak via speciale participatieplatforms waar burgers kunnen stemmen, discussiëren en ideeën kunnen indienen. De huidige platforms zijn echter niet altijd op een representatieve manier afgestemd op de behoeften van burgers. Bovendien zijn ze ook niet altijd afgestemd op de realiteit van het bestuur en de eisen van ambtenaren. In deze studie is onderzocht aan  welke kenmerken een participatieplatform moet bezitten om afgestemd te zijn op de eisen van burgers en ambtenaren.