Parken vormen niet alleen koelte-eilanden in de warmere stedelijke omgeving, maar hebben ook een koelende werking op de omliggende wijken. Het effect ligt in de meeste gevallen tussen 1,5 en 3,5 ºC. Het is afhankelijk van de grootte van het park en de lokale omstandigheden en neemt af met de afstand tot het park.