Een ‘groen’ school­plein heeft min­der last van ver­nie­ling: “Daar­naast laten de kin­de­ren de plant­jes niet alleen in de grond, maar zijn ze ook voor­zich­tig dat ze niet op de plant­jes gaan staan, en ze laten de plant­jes met rust”, zo ver­telt de onder­wij­ze­res.