In het onder­zoek­pro­gram­ma De Groe­ne Agen­da is de ont­werp­tool Groe­ne Gezon­de Stad ont­wik­keld. Deze tool helpt in de fase van het schets­ont­werp om met effec­tie­ve maat­re­ge­len een gezon­de wijk of buurt te cre­ë­ren.

https://tools.wenr.wur.nl/
groenegezondestad/