Groen in de vorm van par­ken en plant­soe­nen ver­hoogt de onroe­rend­goed­waar­de van wonin­gen met gemid­deld 4 tot 5%.