Momenteel wordt onderzoek uitgevoerd naar groene daken die een eigen watervoorzieningssysteem hebben, waarin nog meer neerslag kan worden geborgen. Hierdoor is er in droge tijden water beschikbaar voor de dakvegetatie. Bij een naderende piekbui kan het water voor de piek worden afgevoerd, zodat de piek in het stedelijk watersysteem wordt uitgesmeerd en gedempt.