Het verkrijgen van publieke en/of private financiering voor het opschalen van stedelijke natuurgerichte oplossingen (NBS) is een belangrijke barrière voor het bereiken van stedelijke duurzaamheidsdoelen, inclusief klimaatmitigatie en -adaptatie. Onderzoekers voerden  een systematisch onderzoek uit van de academische literatuur om inzicht te krijgen in de belangrijkste barrières en bijbehorende strategieën voor de financiering van stedelijke NBS.