Hittestress is de belangrijkste klimaatgerelateerde oorzaak van vroegtijdige sterfgevallen in Europa. Europa is onlangs getroffen door grote hittegolven en de verwachting is dat deze in omvang en lengte toenemen. Vooral grote steden worden bedreigd door de stedelijke morfologie en ondoordringbaarheid. Groene ruimten matigen hitte door koeling te bieden via schaduw en evapotranspiratie. De verspreiding van groene koeling en de en de bevolking die het meest wordt getroffen zijn vaak onbekend. Hier onthullen we onrechtvaardigheid met betrekking tot groene koeling in 14 grote Europese stedelijke gebieden. Kwetsbare bewoners in Europa zijn niet geconcentreerd in de buitenwijken, maar in verloederde centrale gebieden die samenvallen met gebieden met lage koeling. In alle bestudeerde gebieden ontvangen bewoners met lagere inkomens, huurders, immigranten en werkloze burgers ondergemiddelde groene koeling, terwijl bewoners met een hoger inkomen, onderdanen en huiseigenaren een bovengemiddelde koelvoorziening ervaren.

Het risico op dodelijke slachtoffers tijdens extreme hittegolven kan toenemen als kwetsbare bewoners zich geen passieve of actieve koeling kunnen veroorloven.