In de stedelijke omgeving kunnen niet-inheemse plantensoorten een waardevolle aanvulling zijn op het inheemse sortiment en zo de biodiversiteit vergroten. Zo kan het bloeiseizoen worden verlengd, en daarmee wordt de beschikbaarheid van voedsel voor insecten , vogels en zoogdieren in het stedelijk gebied vergroot.