Zorg voor uit­zicht op groen van­uit het klas­lo­kaal; de aan­we­zig­heid van bomen en strui­ken in het uit­zicht lijkt daar­bij van belang (dus niet alleen een ‘kale’ gras­vlak­te).