In een groe­ne omge­ving spe­len kin­de­ren meer bui­ten en zijn gezon­der. Kin­de­ren bewe­gen meer, heb­ben een bete­re psy­chi­sche gezond­heid en een gro­te­re ver­bon­den­heid met de natuur.