Kin­de­ren die vaak in een groe­ne omge­ving spe­len waar veel ver­schil­len­de spel­ac­ti­vi­tei­ten moge­lijk zijn, heb­ben een bete­re moto­ri­sche ontwikkeling.3