De aanwezigheid van een groene buitenruimte waarvan gedurende pauzes gebruik kan worden gemaakt, is eveneens geassocieerd met minder stress, en het gaat gepaard met een hogere tevredenheid met de werkplek.