De aan­we­zig­heid van een groe­ne bui­ten­ruim­te waar­van gedu­ren­de pau­zes gebruik kan wor­den gemaakt, is even­eens geas­so­ci­eerd met min­der stress, en het gaat gepaard met een hoge­re tevre­den­heid met de werk­plek.