Kleu­ters op kin­der­dag­ver­blij­ven met een hoog­waar­di­ge groe­ne bui­ten­ruim­te zijn meer bui­ten en heb­ben min­der last van over­ge­wicht.