Plan­ten regu­le­ren de blad­tem­pe­ra­tuur door trans­pi­ra­tie. Het ver­damp­te water ver­hoogt de rela­tie­ve lucht­voch­tig­heid in klas­lo­ka­len. Dit kan het per­cen­ta­ge leer­lin­gen met hoofd­pijn­klach­ten doen ver­min­de­ren.