Aanleg van grotere groene elementen draagt bij aan vermindering van hittestress in de omgeving. Voor een optimaal effect moet doorstroming van de lucht uit het groene gebied naar de omgeving wel mogelijk zijn.