Aan­leg van gro­te­re groe­ne ele­men­ten draagt bij aan ver­min­de­ring van hit­te­stress in de omge­ving. Voor een opti­maal effect moet door­stro­ming van de lucht uit het groe­ne gebied naar de omge­ving wel moge­lijk zijn.