Meer groen is even­eens geas­so­ci­eerd met min­der agres­sie en cri­mi­na­li­teit; ook dit komt, recht­streeks of via de erva­ren vei­lig­heid, de gezond­heid en het wel­zijn ten goe­de.