Met name in min­der wel­ge­stel­de wij­ken gebrui­ken kin­de­ren min­der vaak ADHD­mid­de­len als Rita­lin naar­ma­te er meer groen in hun woon­om­ge­ving voor­komt.