Uitgaande van de waarde van de baten op het gebied van waterhuishouding, vastgoedwaarde, CO2-afvang, lucht-kwaliteit en energiebesparing vertegenwoordigen de 116.000 straatbomen in Den Haag een jaarlijkse maatschappelijke waarde van € 22 miljoen.