Planten in kantoren zuiveren de lucht en verlagen de concentraties CO2 en vluchtige organische stoffen: frisser en gezonder.