Bin­nen, in gebou­wen, kan groen de lucht­kwa­li­teit ver­be­te­ren, met name door het weg­van­gen van vluch­ti­ge orga­ni­sche com­po­nen­ten (VOC’s), zoals ben­zeen en for­mal­de­hy­de, afkom­stig uit bouw­ma­te­ri­a­len.