Leg het groen zo aan dat goe­de lucht­door­stro­ming moge­lijk blijft, omdat lucht­uit­wis­se­ling met de omge­ving erg belang­rijk is voor de lucht­kwa­li­teit.