Een gro­te groe­ne bui­ten­ruim­te bij de school sti­mu­leert de licha­me­lij­ke acti­vi­teit van jon­gens en meis­jes in de basis­school­leef­tijd en draagt eraan bij dat met name meis­jes in de loop der jaren ook meer actief blij­ven.