Bij een stu­die in Tor­on­to bleek dat men­sen in wij­ken met een hoge­re dicht­heid aan straat­bo­men zich niet alleen sig­ni­fi­cant gezon­der voel­den, maar ook sig­ni­fi­cant min­der last had­den van hart- en vaat­ziek­ten. Tien extra bomen per stra­ten­blok zor­gen ervoor dat leef­tijd gere­la­teer­de gezond­heids­klach­ten gemid­deld zeven jaar later optre­den.