10% geva­ri­eerd en ver­bon­den groen (van het ste­de­lijk opper­vlak) maakt de stad een pri­ma leef­ge­bied voor vlin­ders en bij­en.