10% gevarieerd en verbonden groen (van het stedelijk oppervlak) maakt de stad een prima leefgebied voor vlinders en bijen.